- SÂM KONA - Sâm KONA chuyên cung cấp các sản phẩm Nhân sâm – Linh chi, Tinh dầu thông đỏ, An cung ngưu hoàng, Nước hồng sâm và các loại Thực phẩm chức năng khác, 315-4 Gwanghuidong 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm

Phản hồi của khách

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản
phẩm trong suốt những năm qua

+82 10 6822 6891