Quy trình vận chuyển:

1. Đối với khách hàng nhận hàng tại Hàn Quốc:

Bước 1: Hoàn thành đơn đặt hàng và nhận tiền (Có thể chuyển tiền sau khi nhận hàng)

Bước 2: Cửa hàng chuyển hàng thông qua Thecbe hoặc chuyển phát nhanh theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 3: Nhận tiền chuyển từ khách hàng hoàn thành giao nhận hàng (Nếu khách hàng chưa thanh toàn trước)

 

2. Đối với khách hàng tại Việt Nam:

Bước 1: Hoàn thành đơn đặt hàng và tiến hành chuyển khoản

Bước 2: Cửa hàng giao hàng về địa chỉ tại Việt Nam thông qua công ty vận chuyển tròng vòng 2 đến 3 ngày. Mọi rủi ro mất hàng hoặc thất lạc hàng đều do SÂM KONA hoặc công ty vận chuyển chịu trách nhiệm.

Bước 3: Khách hàng nhận hàng tại Việt Nam

+82 10 6822 6891