Khách hàng có thể thanh toán qua thẻ ngân hàng Việt Nam hoặc ngân Hàng Hàn Quốc.

Vui lòng liên hệ qua tin nhắn:

Website: samkona.com

Hoặc địa chỉ Email: samkona@gmail.com, tin nhắn góc phải phía dưới màn hình

Hoặc qua tin nhắn Facebook fanpage:  https://www.facebook.com/samkona.korea/

+82 10 6822 6891